Schoolzwemmen is leuk

Kan je het nog herinneren? Je staat als kind op de basisschool te beven in de kleedkamer van het zwembad. Je wilt eigenlijk niet, maar je moet, want het schoolzwemmen hoorde bij het programma op school. Dus je had geen keus. Je ging maar, echter jouw angst voor het schoolzwemmen verdween niet. Voor die kinderen is het tegenwoordig wat minder eng, want er is geen vast beleid voor het schoolzwemmen. De ene gemeente schaft het schoolzwemmen af. De andere gemeente stopt met de subsidie (een wezenlijk verschil tussen afschaffen en stopzetten van de subsidie is er wel degelijk). Maar waarom wordt het afgeschaft? Is dat puur om economische redenen? Is de crisis hier de oorzaak van? Als dit zo is, dan is dat natuurlijk een belachelijke reden (maar dat is maar mijn bescheiden mening).

Het gaat hier om de toekomt van ons kroost. De toekomst van onze kinderen. Geen schoolzwemmen betekent dat er heel veel ouders zijn die beslissen om hun kind maar niet meer op zwemles te laten. Dat staat haaks op het hedendaagse onderwijs, waar we de kinderen willen laten opgroeien tot een goede deelnemer van het werkend leven als ze volwassen zijn. Dan is voor de veiligheid het belangrijk dat mensen kunnen zwemmen. Wanneer je niet kunt zwemmen zit je bij, bijvoorbeeld je auto in de gracht rijden, in de penarie. Dus gemeentes wordt wakker en begin weer met schoolzwemmen. En die kinderen die een beetje ba ng zijn voor zwemmen komen hier ook wel weer over heen. Schoolzwemmen is uniek en leert de kinderen veel meer dan de techniek. Spring in de bres voor het schoolzwemmen, want zwemmen is leuk. Ja, toch?